Nederlands Kamp. Dalati Si-Lw- W' 79 & '81- Lux. Kamp.

Mijn naam is Anja Wetsteyn. Een kleine greep uit mijn "hondse" achtergronden: secretaris K.C.Winterswijk, secretaris van de Ned.Border TerriŽr Club, introductie behendigheid Oost-Nederland en ťťn van de mede-creators van de workingtest voor SpaniŽls. Heb de cursussen A.K.K. (Algemene Kynologische Kennis) en E&B (exterieur en Bewegingsleer) gedaan, etc. Leuk "uitstapje": inrichten van een expositie over de hond in een museum. Sinds beginjaren zeventig lopen er bij ons Welshen rond In 1975 hadden wij ons eerste nest Welsh Springer SpaniŽls van Welsh (wat haar roepnaam was). De kennelnaam "Our Loyal Welsh" verwijst dus naar de naam van onze eerste Welsh
Springer en niet naar het ras, zoals de meeste mensen denken. In de zeventiger en tachtiger jaren importeerden wij drie Dalatiīs, te weten Dalati Dynys, Dalati Si-Lw en Dalati Sawel en begin negentiger jaren Pasondela Rainman (Twm). Qua bouw en type ga ik nog steeds voor Dalati Si-Lw. Ze was een vrij fors gebouwde teef, sound en met een "lot of dignity" zonder overdreven te zijn.  Haar beeld heb ik altijd voor ogen als ik aan een ideale Welsh denk. De combinaties die ik bij de fokkerij maak doe ik weloverwogen. Zo weinig mogelijk concessies aan gezondheid en karakter, wel aan exterieur als dat nodig is. Een Welsh moet een "Dual Purposedog" kunnen zijn, mooi voor het oog
en werken in het veld.Vanaf beginjaren tachtig werk ik met mijn honden in het veld, veel "Our Loyal Welshen" doen goed werk in het veld en hebben zich gekwalificeerd op K.N.J.V.-testen en fieldtrials.
De meesten zijn goede gezinskameraden !

My name is Anja Wetsteyn. I will give  you an idea about my history with dogs. I'm the secretary of the KC Winterswijk and also the Dutch Border Terrier Club, I introduced obedience in the Eastern parts of the Netherlands and am one of the planners for workingtests for Spaniels. I did several courses, like A.K.K. and E&B. One day I even helped building up an exposition about dogs in a Museum. In the seventies the Welsh Springer breed came into our lives, in 1975 we had our first litter of Welshes from Welsh, as my girl was called. My prefix "Our Loyal Welsh" is chosen because of her name and not because of the breed Welsh Springer as most people would think. In the seventies as well as in the eighties we imported three Dalati dogs, Dalati Dynys, Dalati Si-Lw and Dalati Sawel, in the nineties we imported Pasondela Rainman (Twm). I still like Dalati Si-Lw the most because of her super construction and lovely type. She was a solidly build bitch, sound and with a lot of dignity without beeing overdone. Her image always cross my mind when thinking of my ideal Welsh. The combinations I breed are well thought of, I hardly do any concessions according to health or character and temperament but when needed I do so according to construction. A Welsh, to my opinion, has to be a Dual Purpose dog, nice to look at and a good worker in the field. In the eighties I started working with my dogs in the field, lots of "Our Loyal Welsh" dogs are keen workers and qualified for KNJV tests and fieldtrials. Most of them though are fine familymembers !

Anja Wetsteyn
Barloseweg 14
7122 PT Aalten
Tel: 0543-475119